Jiu Jitsu
Jiu Jitsu
Jiu Jitsu
Jiu Jitsu
Jiu Jitsu


Jiu Jitsu, Polizeisportverein Magdeburg, 2012


© Bernhard Sarin